Viser arkivet for stikkord skule

Jobb på OD-dagen?

Framtida.no søkjer etter nyhendejournalistar, kulturjournalistar, bokmeldarar, kommentatorar og PR-rådgjevarar på OD-dagen.
Les meir!

Debatt om flyktningsituasjonen

Debattkurs og flyktningdebatt i klassen.
Les meir!

Skrivekonkurranse om innvandring og integrering

Skriv om korleis du meiner me bør ta i mot flyktningane som kjem til Noreg.
Kanskje du vinn nokre av dei fine premiane våre?!

Slik bruker me Framtida.no i sidemålsundervisinga

Lærarane Åshild Hjelbrekke og Borghild Rommetveit ved Natland skole i Bergen tok ordet under Nynorskkonferansen sist veke og fortalde om opplegget sitt etter eit seminar om sidemålsundervisinga.
Les meir om opplegget her!

Har du lyst på ein spennande jobb på OD-dagen?

Framtida.no søkjer etter nyhendejournalistar, kulturjournalistar, bokmeldarar, kommentatorar og PR-rådgjevarar på OD-dagen.
Les meir om jobbane her!

Lynkurs i å skriva bokmeldingar

I dag var eg på Stord Ungdomsskule for å læra 9.klassingar å skriva bokmeldingar.
Les meir!

Når Haugtussa hjelper oss i danningsarbeidet

«Nå skal me ha sidemål. Det likar ikkje de og nynorsk likar ikkje eg – men me får slita oss gjennom det saman».
Les meir!

Skrivekonkurranse: Kva skal me leva av i framtida?

Skriv om kva du meiner me bør leva av i framtida! Over 3.000 kroner i premiar.
Les meir her!

Globalisering i samfunnsfag

Her får du tips til aktuelle oppgåver i samfunnsfag på VG2-nivå til kompetansemåla om globalisering og makt og avmakt i verdssamfunnet.
Sjå oppgåvene!

Jobb på OD-dagen?

Framtida.no søkjer etter nyhendejournalistar, kulturjournalistar, bokmeldarar, kommentatorar og PR-rådgjevarar på OD-dagen.
Les meir!

Are Kalvø i norsktimen

Kva verkemiddel bruker Are Kalvø i tekstane sine?

Sjå oppgåver til Are Kalvø-tekstar her!

Leseglede og lærelyst med nynorske barne- og ungdomslitteratur

Me inviterer til seminar på Stord!
Les meir om seminarpakken her!

Paragraf 112

Hvordan tar man vare på fedrelandet?
I år 2100 vil jordens befolkning ha nådd 10,8 milliarder mennesker ifølge forskernes estimater. Det er lite trolig at Norge vil få en spesielt mye større befolkning ettersom den store befolkningsveksten hovedsakelig foregår i Afrika, der levestandarden vil øke mye fremover, noe som vil føre til at folk lever lenger.
Med en stadig økende befolkning, et stort press for å forsørge alle og få ubebodde strøk, trues jorda nå mer enn noen annen gang av enorme katastrofer. Enkelte uavhengige, men også mange menneskeskapte katastrofer.
Heron av Alexandria, også kjent som Mekanikus, var en av flere fremragende forskere, kunstnere og vitenskapsmenn som ble samlet i Alexandria i Egypt av den makedonske regenten Ptolemaios. Heron var en fremragende matematiker og ingeniør. Han fant blant annet opp Heronskulen og Heronsbrønnen. Heronskulen var verdens første dampmaskin og om den hadde blitt videreutviklet kunne den startet den industrielle revolusjon 1800 år før den faktisk startet.
Om Herons dampmaskin hadde blitt forbedret og den industrielle revolusjon var blitt sparket i gang allerede i antikken, kunne verden vært en ganske annen. Ja, om den da fortsatt hadde eksistert eller vært beboelig.
Den moderne dampmaskinen ble funnet opp av James Watt i 1769 og har snart eksistert i 250 år. Selv om den ikke lenger brukes (med enkelte unntak) har den sparket i gang en rasende klimaendring og kulturrevolusjon. Jordas befolkning har blitt mangedoblet og den gjennomsnittlige temperaturen på jorda har økt mye de siste 200 årene (se graf)

Selv om temperaturen ikke har økt mange grader, så gjør selv svært små endringer store utslag på jordas klima. Spesielt Afrika og Sør-Europa har blitt hardt rammet. Afrikas befolkning pakkes stadig tettere sammen i takt med Saharas okkupasjon av stadig mer land i Nord-Afrika. Den strekker seg allerede fra kyst til kyst og nå jobber den seg videre mot nord og sør.
Sør-Europa trues stadig oftere av hetetokter og i Sentral-Europa flommer det over. Bokstavelig talt.
Hva gjelder så Norge? Norge har en historisk motstandskraft mot naturkatastrofer og de eneste større katastrofene som har rammet landet er svartedauden og Nazi-Tysklands okkupasjonen, som er menneskeskapte katastrofer. De eneste nevneverdige naturkatastrofene vi har er noen snøskred-ulykker og flommer.
Norge er et av verdens rikeste land, men til tross for at vi har en enorm økonomi har vi gjort lite for å utvikle oss til å bli et mer miljøvennlig land. En borger av den norske stat slipper gjennomsnittlig ut 10 tonn med Co2-avfall i året. Det er lite i forhold til Qatars massive 44 tonn, men det er likevel et høyt tall.
Den norske politikken er, i likhet med nesten samtlige andre lands politikker, altfor treg og lite produktiv. Man sliter med å komme med fornuftige forslag og man bruker altfor lang tid på å gå inn for disse og sette de i live.
Som et av verdens dominerende land bør det være en selvfølge at Norge leder an i jakten på et grønt og miljøvennlig miljø. Som et av få land har Norge en økonomi som stadig generer mer penger til overs. Mye av disse pengene bør brukes på forskning og deretter etablering av miljøvennlige foretak, så som økt utnyttelse av vind- og vann-ressurser. Nå bør vi kjempe for å tilrive oss tittelen som «Verdens Miljøstat».

Torstein Bakketun Kyte

Obs! Teksten overskrider antall tegn kun på grunn av kildene under:
Kilder: Gapminder (svensk statistikk program, kan lastes ned på www.gapminder.org), en.wikipedia.org/wiki/Heron , http://no.wikipedia.org/wiki/Heron_av_Alexandria

Gøy med nynorsk før sommarferien

Her kjem fleire tips frå oss i Framtida.no til aktivitetar i norsktimane før sommarferien.
Les heile saka no!

Bruk Framtida.no i samfunnsfag

Kompetansemål for VG1/VG1: – analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer.
Les meir!

Grunnlova i klasserommet


Her får du tips til korleis du kan bruka grunnlovsjubileet i klasserommet!
Les meir!

16-åringar og stemmerett

Eg meine at 16-åringar bør ha stemmerett. Dette er ikkje berre fordi eg er 16 sjølv, men fordi eg meine at 16-åringar er vaksne nok til å ta slike val. Ein av dei sakane eg meine er veldig viktige er skule og utdanning, og her kan vaksne meine alt dei vil, men det er tross alt, vi som går på skule og ikkje dei. Eg meine at sida det er vi som går på skule og vi som må ha denne kvardagen, så burde vi få lov til å ha ei stemme med i spelet.

Mange seier at 16-åringar ofte kan vere tullete og tenkje at det ikkje betyr noko i forhold til viktige saker og at dei ikkje er gamle nok og erfarne nok til å ta seriøse val. Og det er der eg er ueinig. Eg meine nemlig at mange 16-åringar i dag er veldig vaksne av seg og mange er veldig politisk engasjerte spesielt i forhold til politikk og eg meine at det er grunn nok til å også la 16-åringar stemme, for mange er veldig reflekterte, ganske mye meir enn noko av det eg har høyrt frå vaksne.

Velkommen til skrivekonkurranse om stemmeretten!

Skriv om kva du meiner stemmeretten bør brukast til! Over 10.000 kroner i premiar.
Les meir om skrivekonkurransen!

Justin Bieber på skulen?

Er det mange i klassen din som ikkje har fått reisa til konsertane? Då kan det kanskje hjelpa litt å bruka Justin Bieber i nynorskundervisinga?

Les heile saka no!

Nynorske nettressursar for skulen

Her er nokre tips til det du kan finna på nett!
Les meir!

Sikre framtida til elevane, nei til å bruke millionar på bru!

I Strand kommune har dei rødgrøne i kommunestyret vedteke å bruke 8 millionar på å byggje ei bru til Jørpelandsholmen. Denne brua ser fleirtallet ikkje poenget med, og pengane burde gå til å få orden på skulane i kommunen. Både på Jørpeland og Tau forventar ein stor folkevekst i framtida, men skulane held på å falle saman. Difor kan ein ikkje bruke 8 millionar på ei bru …

Skrivekonkurranse: Min europeiske draum

Bli med på skrivekonkurransen vår, og vinn flotte premiar!

Les meir om skrivekonkurransen!

Nettkurs i nynorsk

Språkrådet har utarbeidd eit interaktivt kurs i nynorsk, skrive spesielt for elevar i vidaregåande skule med bokmål som hovudmål.
Les meir!