Viser arkivet for stikkord natur

Kongen befaler

“Kongen befaler” er en lek populær blandt barn,
hvor èn er “kongen” som bestemmer hva resten skal gjøre.
Selvom det i dag er en barnelek, så var det slik landet vårt fungerte før i tiden.
Kongen bestemte alt, og de som protesterte kunne bare klargjøre seg for halshugging.

Vi har kommet langt siden den gang, heldigvis.
I dag vil vi at alle skal bli hørt, og at alle skal være likeverdige.
Men for å opprettholde og kjempe for denne standen,
så må vi være oppmerksomme på hvem som blir den neste stormakten i Norge.
Dagens standarer gjør at vi tar for gitt de enkleste ting-
rettigheter som mange folk i verden kjemper livet sitt for.
Jeg forventer av landet mitt og mine medmennesker at jeg blir respektert og likestillt på lik linje med alle andre, uansett kjønn, farge eller seksuell legning.
Vi er alle mennesker og vi er alle likeverdige. Stemmer vi feil, kan dette lett snus på hodet.

“Hvor kommer maten vår fra?”
“Butikken.”
Noe av det mest grunleggende og viktigste vi trenger som mennesker er mat.
Men mange tenker ikke over den lange prosessen som skjer før maten havner i kjøleskapet på kjøkkenet. Vi går til butikken, tar det vi vil ha, betaler og tenker ikke noe mer over det.
Men maten kommer ikke fra butikken.
Bønder har jobbet i måneder for maten som ligger på tallerkenen din.
Det er viktig at vi bevarer Norsk natur og jordbruksområder.
Det er viktig at vi verdsetter det harde arbeidet som går inn i produksjon av mat.
Det er viktig med høy standar for alle typer dyrehold.

Hvis vi havner i en ulykke, eller blir syke, så kan vi ringe en ambulanse som tar oss til sykehuset hvor vi vil få umiddelbar hjelp. Hva om vi ikke hadde rett til dette? Hva om du havnet i en bilulykke og medisinsk personal nektet å hjelpe deg om du ikke hadde råd til å betale? Hvis du ikke er oppmerksom på hvem du stemmer på, kan helseforsikringen vår forsvinne.

Om vi ikke stemmer gir vi fra oss retten til å si våre meninger.
Vi gir fra oss retten til å bli hørt og friheten vi har som mennesker.
Hvis du ikke stemmer, sier du at du ikke bryr deg.
Du sier at du ikke bryr deg om foreldrene dine, barna dine eller menneskene rundt deg.
Dersom du ikke stemmer viser du ikke nestekjærlighet,
og du viser at du ikke bryr deg om miljøet eller naturen vår.
Når vi ikke stemmer, sier vi ifra oss stemmeretten.
Derfor er det så viktig for alle å bruke stemmeretten sin,
hvis ikke er det bare et tidspørsmål før vi går tilbake til kongen befaler.

Vis at du bryr deg, og stem.

 • Båt på sjøen
 • Solnedgang
 • Sommar ved sjøen — Nydeleg ver på Vikaneset ved Kristiansund.
 • Sommarkveld
 • Lukkeleg jente
 • Dropar
 • Solnedgang — Solnedgang på Vikaneset ved Kristiansund.

La fjorden leve!

Norsk natur minker. Det blir færre rene norske fjorder. Med det i bakhodet, spør jeg: kan Erik Solheim og Miljøverndepartementet tillate at Førdefjorden blir omgjort til gruveindustriens avfallsplass?

Selvfølgelig kan de ikke det, og derfor kan vi være trygg på at Norge ikke blir en fjord fattigere i fremtiden. Hvis Erik Solheim da ikke ser bort fra naturverdiene i fjorden og bukker under for presset fra gruveindustrien, som i følge Nærings- og handelsminister Trond Giske skal forsyne pensjonsfondet med sort gull etter oljas fall.

Les meir…

Artene flykter!

Verden blir varmere, og vi har forlengst begynt å se de dramatiske konsekvenser av klimaendringene. Blandt annet har arter begynt å flytter seg nordover i et høyt tempo. En ny studie viser at Norge rammes spesielt hardt av utviklingen, og konsekvensene for det norske naturmangfoldet kan være dramatiske.

Les meir…

Naturvern nytter!

Fjellreven, som er et av de mest trua pattedyrene som lever i Norge har nå begynt å etablere seg på nytt i Sør-Norge. Det er født minimum 270 fjellrevvalper på landsbasis i år, og om lag halvparten av valpene er født av fjellrev som er satt ut gjennom Avlsprogrammet for fjellrev.
Les meir…

Ta naturen i bruk i sommer!

Norge har et vell av natur som står klar til fantastiske opplevelser for både oss og turistene som kommer hit. Ta naturen i bruk i sommer!

Les mer

Natur og Ungdom krever både rovdyr og husdyr i norsk natur!

I går kveld ble de parlamentariske lederene på stortinget enige om et nytt rovdyrforlik. Forliket kan bety en vanskelig fremtid for den norske bjørnestammen

Les meir…

Nei, dere får ikke ødelegge Bokfjorden!

Der fantes en fjord, like ved Kirkenes. En nasjonal laksefjord. Bøkfjorden. Ren nok til å huse en av Norges siste villaksstammer. Ren nok til å være grunnlaget for mange generasjoners bruk og glede. Så kom gruvedriften. Strenge miljøkrav skulle sikre fjorden, Klima- og forrurensningsdirektoratet (Klif) skulle passe på. Men den gang ei. I dag har Klif lent seg tilbake, og er nå tilskuere til at miljøstatusen i Bøkfjorden går fra vondt til verre.

«Bunndyr og alger kveles», sier økotoksikolog Sonnich Meier til Fiskeribbladet Fiskaren. Og det etter et år hvor spredningen av giftstoffer fra gruva har vært kunstig lav, på grunn av et rør som falt til bunns. Det er ikke bærekraftig at en fjords økosystem blir rasert. Nå skal Vitenskapskomitéen for mattrygghet vurdere å komme med kostholdsråd mot Bøkfjorden. Skjer det, er katastrofen komplett – fjorden rasert.

Sydvaranger ASA har nylig fått tillatelse til å slippe ut kjemikaliet Magnafloc 1707 i Bøkfjorden, et stoff kjent for å rense drikkevann, fordi det effektivt dreper organismer. Ikke rart at det ikke går bra med artsmangfoldet i fjorden. Lenge hadde Sydvaranger Gruve også en søknad inne om utslipp av Lilaflot til fjorden, et kjemikalie gruva tidligere fikk slippe ut. Søknaden er nå trukket, men gruva har gjort det klart at de ikke utelukker bruk av kjemikaliet senere.

Det til tross for at stoffet er svært giftig for vannlevende organismer. Miljøbevegelsen har lenge ropt ut om hvor farlig dette stoffet er. Det viser seg nå at Sydvaranger Gruve også har visst dette lenge. For kort tid siden ble en til nå hemmeligholdt rapport fra Norsk Institutt for Vannforsking (NIVA) til Sydvaranger ASA offentligjort. Den konkluderer helt klart med at Lilaflot er svært giftig. Giftigere enn tidligere anntatt.

La fjorden leve! Det er på tide å sette en stopper for raseringen av Bøkfjorden. Ikke la giftutslipp hindre bruken og gleden av en fjord, som kan gi ressurser til et samfunn i lang framtid. Vi har ingen rett til å ødelegge en fjord, men gjør det ved å la Sydvaranger ASA slippe ut stadig farligere stoffer i stadig større kvanta i Bøkfjorden. Klif må sette foten ned. Folk må sette foten ned. Nei, dere får ikke ødelegge Bøkfjorden!

Natur og Ungdom i strupen på Klima- og Forurensningsdirektoratet

På et folkemøte forrige torsdag la Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) fram sitt vedtak om utslipp av giftstoffet Magnafloc 1707 i Bøkfjorden i Kirkenes. Nok en gang var beskjeden til Sydvaranger gruve: «kjør på»! I dag klaget Natur og Ungdom med Naturvernforbundet vedtaket inn til Klif.

Les meir…

Ja til giftutslipp?

I Kirkenes inviterer man til folkemøte for at Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skal komme med sitt svar på Sydvaranger gruves søknad om lov til å slippe ut svære mengder Magnafloc 1707 i Bøkfjorden. Magnafloc 1707: stoff påvist farlig for levende organismer, dog ikke testet i stor skala. Bøkfjorden: nasjonal laksefjord.

Les meir…

Drømmeopphold i Odda

Helsides annonse i lokalavis eller treretters middag, helikoptertur, litteratur fra landets beste forfattere, Europas fremste fosser, Tysso Via Ferrata, brevandring og evig is?

Odda har fasiten.

Kreativ markedsføring av Odda
Odda kommune har utfordringer med eksternt omdømme, av mange årsaker. Blant annet er det i lokal- og regionalpressen en dominans av negative oppslag om Odda, på tross av de mange positive og interessante tiltak og aktiviteter som foregår innerst i Sørfjorden. Eksempler kan være NLI Odda, Litteratursymposiet, Røldal Freeride, Odda Plast, Røldal-Seljestadområdets enorme vekst etc. Vi velger derfor ofte å benytte oss av utradisjonelle virkemidler for å sette lyset på det positive Odda. Noen ganger lykkes vi bedre enn andre, blant annet kan nevnes fjorårets julekort fra Odda kommune, presseturer og filminnspillinger, 71 grader Nord, Melodi Grand Prix, idrettsstipend til lokalt forankrete utøvere, som til sammen ga og vil gi enorm medieoppmerksomhet.

At lokal- og regionalpressen nå velger å ta denne historien, bekrefter vår oppfatning om det negative fokuset, samtidig som det gir oss muligheten til å formidle det viktige budskapet om de positive tingene som foregår i Odda-samfunnet.

Èn helsides annonse koster mellom 23`-60` i lokal presse. Da serverer Odda heller gjerne, denne gang, treretters middag, helikoptertur, litteratur fra landets beste forfattere, Europas fremste fosser, Tysso Via Ferrata, brevandring og evig is. Odda kommune, bruker av og til penger på markedsføring f.eks. i aviser, der en helside i fire farger i Haugesund Avis kan koste nærmere 60 000 kr og i lokalavisen Hardanger Folkeblad mellom 23 – 27 000 kroner, altså vesentlig mer enn totalen av denne opplevelsesrike turen for Jan Richard Wilkens med kjæreste. En gjennomsnittlig baseturist bruker ca 6-800 NOK i døgnet sommerstid, og 1000-1500 NOK i døgnet vinterstid. Dersom dette besøket skaffer oss anslagsvis 50 nye gjestedøgn (da beregnet uten presse, kun basert på foredraget Wilkens har holdt for venner og kollegaer), gir det en reiselivsomsetning på 30-40.000 ekstra i 2011. Så kan vi gjerne diskutere snøballeffekten og word of mouth dersom reiselivsaktørene og tilstøtende næring leverer til eller over forventning for disse nye gjestedøgnene. Per dato er gevinsten allerede ca 100 000 kr i pressedekning, og flere medier melder sin interesse. Det interessante er at de første mediene som tok saken var de lokale som ble invitert med, også på helikoptertur, men som heller i ettertid valgte å følge opp saken gjeldende bruk av skattebetalernes 19 006 kr

Odda kommune ønsket, i denne omgang å gjøre noe svært utradisjonelt, å vise potensialet som Odda har i kraft av de unike tilbudene, attraksjonene, naturen og det rike kulturlivet, som finnes i byen. Og ikke minst kunne bidra til at kritikeren som definerte Odda som Norges styggeste tettsted, fikk sitt livs opplevelse innerst i Sørfjorden. Odda kommune tror denne historien vil kunne gå på folkemunne og vise litt av den hjertelighet, stolthet og begeistringen som finnes i Odda for fossenes dal, der fossene nærmest renner rett i fanget ditt, for Norges Litterære hovedstad med Litteratursymposiet og Oddaelskere som Dag Solstad, Ragnar Hovland, Lars Saabye Christensen, spankulerende rett ut i naturen og inn i litteraturen. Odda, med alt denne kommunen har å by på, også i form av potensiell verdensarv i stolte industri- og naturrammer, innerst i hjertet av Hardanger.

Odda ønsket at den kritiske røsten skulle bli møtt med raushet, et ekte og godt vertskap og en genuin mulighet til å oppleve Odda fra sitt aller beste. Det være seg hjemmelaget frokost på senga, til å stupe ned langs Rossnos i helikopter, on a sunny day. Det være seg dans til langt på natt ved Hardanger Hotell, til verdens beste hjortefilèt ved Tjødnadalen Gard, til hundrevis av år med raushet og råskap og glimt i øyet gjennom unike industrihistorier, denne gang gjenfortalt i moderne form.

Saken gjelder
Jan Richard Wilkens, norsklærer fra Arendal, Molde-supporter og x-bonde, definerte Odda som Norges styggeste tettsted på VGNett
Hansken ble kastet, og tatt opp igjen, av ordfører i Odda kommune, Gard Folkvord, som inviterte Jan Richard med kjæreste til sitt livs opplevelse innerst i Sørfjorden, destinasjon Odda. Et tettsted som de tidligere bare hadde kjørt rett gjennom og sett bilder av gjennom det nedlagte smelteverket.

Sitt livs opplevelse
Med et budsjett lavere enn for en helsides annonse i lokalavisen, sto blant annet helikoptertur over Trolltunga, Buerdalen og Hardangervidda, brevandring på Folgefonna, omvisning i kraftkatedralen Tysso 1, Europas vakreste fosser i fossenes dal, Litteratursymposiet med Dag Solstad, Lars Saabye Christensen, Ragnar Hovland m.fl., nystekte vafler i Guds vakreste natur, fotballdebatt med Håkon Opdal, klatring i Tysso Via Ferrata, Bikubegang med Frode Grytten, treretters middag med ordføreren på Tjødnadalen Gard, levende fortellinger om Brudeferden i Hardanger og cruisepotensialet til Odda, festforestillinger og urfremføringer.

Eventyret Odda

Styggeste tettsted jeg har sett! Ordføreren må ha sterk tro om dette skal bli noe turistfelle. Riv hele ruklet og bygg opp noe vakkert med restauranter som på Aker brygge.

Slik startet eventyret innerst i Sørfjorden, for Jan Richard Wilkens. Hans kommentar om Odda på VGNett ble raskt besvart av ordføreren i Odda kommune, Gard Folkvord.

Hei Jan Richard. Jeg vil gjerne få invitere deg på tur til Odda med hotellovernatting, spesialomvisning og et rikholdig kulturelt og sosialt program, alle kostnader dekket. Er du sporty og tar i mot dette tilbudet vil du få se at du tar feil når du sier om Odda at det er det “styggeste tettsted jeg har sett”. Hører jeg fra deg? Med vennlig hilsen Gard Folkvord, ordfører i Odda.

Hva tenkte du Jan Richard da ordføreren spontant inviterte deg og Tone, samboeren din, til Odda for å se hvordan forholdene var?
- Da tenkte jeg at Odda må ha en ordfører som brenner for byen sin, i tillegg må han jo være noe spontan. Han liker nok heller ikke at noen snakker stygt om Odda.
Hvordan var førsteinntrykket da du kom til Odda?
- Da fikk jeg jo bekreftet det jeg trodde, de nedlagte, ikke så veldig pene fabrikkbygningene lå der på byens beste tomter og dominerte veldig. På fredags formiddag ble vi guidet opp til Buerbreen, noe som gav en utrolig naturopplevelse. Dalen, med sine bratte fjellsider, lå badet i sol. Skogen lyste med sine høstfarger, og øverst i dalen lå den mektige breen som skinte hvitt i sola. Naturen i Odda er fantastisk flott!

- Senere på fredagen var det middag med ordfører Gard Folkvord og verdensarvkoordinator Arild Traa på Tjødnadalen Gard. Maten smakte utmerket, og den dyktige innehaveren, Anders Gavle, fortalte mye interessant om hvordan han hadde bygget opp stedet. Møtet med ordføreren var veldig hyggelig, og han hadde mange ideer og synspunkter om Odda. Dette med cruisehavn var bare étt av mange punkt. På kvelden ble vi invitert til å være med på en litterær helaften. Det var bokprat med Lars Saabye Christensen, Vigdis Hjoth, Beate Grimsrud, Ragnar Hovland og Thomas Espedal. For en norsklærer var jo dette midt i blinken!

- På lørdagen trodde jeg ikke vi skulle overleve… Først var det helikoptertur, der vi fikk sett Odda fra lufta i nydelig solskinn. Vi fløy over Buerbreen, Folgefonna, Ringedalsdemningen, Trolltunga og Hardangervidda, helt utrolig flott! Det var bare det at helikopterføreren hadde moro av å skremme oss litt. Mer skremt ble vi senere på dagen da fikk vite at vi skulle klatre opp Tysso Via Ferrata. En klatrerute som lå ved den gamle rørgata til Tyssedal kraftstasjon. Men først var det omvisning i kraftkatedralen Tysso 1 og film fra industrireisinga i Odda. Den gjorde inntrykk, vi fikk se det slitet som lå bak utbygginga av vannkraft og fabrikker. Imponerende!

Hvordan gikk klatreturen?
- Da jeg så opp langs rørgata fikk jeg lettere angst, skulle jeg virkelig opp der? Det så ut som den gikk rett opp til himmels på slutten. Men den meget dyktige guiden, Jostein Soldal, ledet gruppen, og hans ro og sikkerhet gjorde at alt gikk bra. En av mine flotteste naturopplevelser! Jeg er over seksti år, og det gikk helt strålende. Jeg vil anbefale alle som er i litt grei form om å klatre denne ruta. Det var jo arbeidsplassen til arbeiderne for nesten hundre år siden, ganske imponerende å tenke på!

- Så bar det hjem til en dusj og “Litterær latter” på Hardanger Hotell. Forfatterne hadde fotball-VM på menyen og fabulerte om dette. Senere bar det av sted til festforestillingen “Skål, Odda!” Det er jo ofte slik at det står annonsert festforestilling, men dette ble hva det var lovet, en festforestilling. Tyssedalskoret med storband imponerte virkelig. Enda senere var det dans på hotellet, med mange hyggelige folk, noe som gjorde kvelden helt topp. Vi er overrasket over hvor hyggelige folk er i Odda. De prata til oss som om vi var gamle kjente. Og nå som drømmeweekenden er over ser jeg flere muligheter som Odda kanskje bør satse på.

 1. Naturen, dere bor jo midt i en naturpark, ja med både Norges tredje største isbre, Folgefonna, og den fantastiske Hardangervidda. Få dette enda mer fram i media slik at turistene ikke bare kjører forbi. Jeg hadde aldri hørt om Trolltunga og Buerbreen før jeg kom hit. Jeg sto oppe på Kjæragbolten før i sommer, hvorfor stod jeg ikke på Trolltunga? Det er viktig å tenke på at turistene ikke bare vil se i våre dager, de vil oppleve. Og Odda har mange unike opplevelser å tilby!
 2. Kultur. Dere er godt i gang med dette. Litteratur og musikk er godt i gang, blant annet gjennom Litteratursymposiet og alle forfatterne fra Odda. Ofte er det vanskelig å vite hva en skal satse på innenfor slike felt. Arendal har til eksempel båtrace og Hovefestivalen som setter byen på kartet. Lillesand er blitt bokbyen. En må finne noe som er særegent.
 3. Bygg ut severdighetene og gjør de lett tilgjengelige. Et flott eksempel er gamle Tyssedal kraftstasjon. Når det gjelder Odda smelteverk er jeg usikker. Først sa jeg at hele rukkelet burde rives, nå er jeg ikke så sikker lenger. Mulig at noe burde bevares som et monument over alt slitet som har vært, kombinert med næringer som butikker, småindustri og park. Den filmen jeg så gjorde at jeg forsto noe om hva som lå bak fasaden.
 4. Menneskene, vi ble så godt mottatt her, og har møtt så mange hyggelige mennesker, at det er vanskelig å reise hjem til Sørlandet. Bruk denne ressursen til å promotere Odda. Byen med de hyggelige menneskene.

Den nye Oddapatrioten, Jan Richard Wilkens forteller;
Dette har vært helt fantastisk. Jeg må bare innrømme at Odda har krøpet under huden vår. Odda har sjel. Vi kommer garantert igjen. Og neste gang tar vi med resten av familien!