Viser arkivet for stikkord menneske

Kongen befaler

“Kongen befaler” er en lek populær blandt barn,
hvor èn er “kongen” som bestemmer hva resten skal gjøre.
Selvom det i dag er en barnelek, så var det slik landet vårt fungerte før i tiden.
Kongen bestemte alt, og de som protesterte kunne bare klargjøre seg for halshugging.

Vi har kommet langt siden den gang, heldigvis.
I dag vil vi at alle skal bli hørt, og at alle skal være likeverdige.
Men for å opprettholde og kjempe for denne standen,
så må vi være oppmerksomme på hvem som blir den neste stormakten i Norge.
Dagens standarer gjør at vi tar for gitt de enkleste ting-
rettigheter som mange folk i verden kjemper livet sitt for.
Jeg forventer av landet mitt og mine medmennesker at jeg blir respektert og likestillt på lik linje med alle andre, uansett kjønn, farge eller seksuell legning.
Vi er alle mennesker og vi er alle likeverdige. Stemmer vi feil, kan dette lett snus på hodet.

“Hvor kommer maten vår fra?”
“Butikken.”
Noe av det mest grunleggende og viktigste vi trenger som mennesker er mat.
Men mange tenker ikke over den lange prosessen som skjer før maten havner i kjøleskapet på kjøkkenet. Vi går til butikken, tar det vi vil ha, betaler og tenker ikke noe mer over det.
Men maten kommer ikke fra butikken.
Bønder har jobbet i måneder for maten som ligger på tallerkenen din.
Det er viktig at vi bevarer Norsk natur og jordbruksområder.
Det er viktig at vi verdsetter det harde arbeidet som går inn i produksjon av mat.
Det er viktig med høy standar for alle typer dyrehold.

Hvis vi havner i en ulykke, eller blir syke, så kan vi ringe en ambulanse som tar oss til sykehuset hvor vi vil få umiddelbar hjelp. Hva om vi ikke hadde rett til dette? Hva om du havnet i en bilulykke og medisinsk personal nektet å hjelpe deg om du ikke hadde råd til å betale? Hvis du ikke er oppmerksom på hvem du stemmer på, kan helseforsikringen vår forsvinne.

Om vi ikke stemmer gir vi fra oss retten til å si våre meninger.
Vi gir fra oss retten til å bli hørt og friheten vi har som mennesker.
Hvis du ikke stemmer, sier du at du ikke bryr deg.
Du sier at du ikke bryr deg om foreldrene dine, barna dine eller menneskene rundt deg.
Dersom du ikke stemmer viser du ikke nestekjærlighet,
og du viser at du ikke bryr deg om miljøet eller naturen vår.
Når vi ikke stemmer, sier vi ifra oss stemmeretten.
Derfor er det så viktig for alle å bruke stemmeretten sin,
hvis ikke er det bare et tidspørsmål før vi går tilbake til kongen befaler.

Vis at du bryr deg, og stem.

Naturen trenger folk

Naturen trenger folk. Til tross for at vi har en stygg tendens til å rasere natur, er det gjennom bruk vi skal ta vare på den. Det er ingen gitt konflikt mellom det å bruke naturressurser og verne om naturmangfoldet. Naturen taper bare når bruken ikke er bærekraftig; når vi vil sprenge fjell og fylle igjen fjorder med restene, eller drive rovhogst på gammel, artsrik skog, eller bygge boligfelt på urørt mark. Men så lenge bruken er bærekraftig, vinner naturen.

Arter blir i dag utryddet over en lav sko og vi vet alt for lite om konsekvensene. Naturen er supersammensatt. Artsutryddelsen vi bedriver i dag er en risikosport med uante konsekvenser. Det blir som om man tar ut tilfeldige skruer og deler fra et fly – hvor mye kan man fjerne før flyet styrter? Hvor mange arter tåler vi å miste? 80% av verdens befolkning får sine medisiner fra naturen. Naturen skjuler løsningene på mange av dagens medisinske utfordringer, men sjansen for å finne nye medisiner glipper mellom fingrene våre ettersom art for art går tapt. Og hva er skyld i masseutryddelsen? Summen av alle inngrep som ødelegger habitater og økosystemer. Ett slikt inngrep er når man ikke lenger slipper dyrene på beite. Da gror områder igjen og man mister viktige økosystem.

Uheldigvis er det mange utfordringer som gjør det fristende å ikke sende dyr på beite. Rovdyr på vill vandring, vei- og jernbanetrafikk og tiden det tar å samle inn dyra er blant utfordringene. Heldigvis skjer det ting som kan gjøre det lettere å takle utfordringene. Nofence er en slik utvikling; en teknologi som kombinerer gjerder og gps-teknologi, sånn at man kan flytte på området beitedyra beveger seg i. Da kan man flytte saueflokken bort fra togskinner, omstreifende rovdyr, tilbake til gården. Teknologien er fortsatt under utviklingen, men skaper begeistring langt inn i Landbruks- og matdepartementet. Teknologiutvikling, ass!

Naturen trenger sauer og reinsdyr som beiter, rovdyr som bidrar til sunne økosystem og folk som plukker bær. Det er vårt ansvar å slutte å rasere naturen, samtidig som vi fortsetter vår berekraftige bruk. Vi må komme oss ut på tur for å forstå hvilken flott ressurs ren og bevart natur er. Vi må skape løsninger for de utfordringene som ligger i veien for bærekraftig bruk. Vi må si nei til irreversible inngrep som tar knekken på naturmangfoldet. Vi må ta i bruk naturen og vi må redde den.