Viser arkivet for stikkord fredspris

Når det fungerer i klassen, får EU fyrste plassen

I 2012 har mykje dreia seg om EU. Dei hadde 60. års dag og fekk Nobels Fredspris, samstundes har det vore mykje uro og økonomiproblem. Så kva skal ein eigentleg meine om EU. Er det bra eller dårleg? Og kva for eit potensial har det?

Les meir…