Viser arkivet for stikkord filosofi

Et pengeløst samfunn

En god framtid er en bærekraftig framtid. Dagens samfunn er basert på et monetært system der pengene omtrent ikke lenger har noen rot i virkeligheten.
I framtiden burde vi derfor ha avskaffet dette undertrykkende systemet, som tvinger mange til å begå kriminelle handlinger og lignende for å overleve. Isteden for at økonomien er basert på penger, vil økonomien være basert på de naturressursene som er tilgjengelig. Siden penger ikke har noen verdi i dette samfunnet, blir mange yrker overflødige.
Siden den industrielle revolusjon, har maskiner i stadig større grad tatt over for menneskelig arbeidskraft. Siden mange arbeidsplasser ble overflødige, måtte man finne nye måter å tjene penger på, og servicebransjen var det som skulle fylle vakuumet. Ettersom mange av dagens arbeidsplasser ligger innenfor service eller finans, vil dette, uten pengenes behov, automatisk falle bort. Dermed er det utrolig mye arbeidskapasitet ledig.
Isteden for at alle er tvunget til å gå ut i jobb, som ikke nødvendigvis samsvarer med individets eller samfunnets interesser, kan folk isteden bruke sine interesser til samfunnets beste. Dette være seg om man er interessert i samfunnsvitenskap, fysikk, kjemi, jordbruk eller kunst og kultur.
Isteden for å prioritere ettersom hva som er gir mest profitt, kan man prioritere utifra hva som svarer best til ens egne interesser, uten å måtte bekymre seg over negative konsekvenser.
Vitenskapsmenn kan forske fritt, uten å være avhengig av pengestøtte fra tredjepart. Og i og med at det ikke finnes behov for profitt lenger, kan man nå satse på å forske på områder med dårligere finansiell avkastning (som f.eks. husholdningsartikler med tilnærmet “evig” varighet), men som allikevel har mye større samfunnsnytte enn områder som har stor finansiell avkastning (som f.eks. oljeindustrien).
Dette fører til at teknologien får mulighet til å blomstre fritt og bidra til å gjøre samfunnet så optimalt som mulig. Så isteden for at folk flest må arbeide åtte timers arbeidsdag fem dager i uka, vil maskiner og automatikk overta såpass mye, at behovet for menneskelig arbeidskraft kanskje bare er et par timer i uka.
Det er nok en lang vei å gå for å komme dit hen, og det ligger nok mange hindre i veien, men det er ikke uoppnåelig.
Hvis nok mennesker klarer å innse det monetære systemets verdiløshet, og begynner å samarbeide på, tvers av yrker, er denne “utopien” fullt mulig!