Viser arkivet for stikkord er

Jeg er ENsom bryr meg

Føler du deg ensom iblant? Det gjør også veldig mange andre unge i Norge i dag. Snakker du ofte om det med andre når du føler deg ensom? Det er det derimot ikke så veldig mange andre unge som gjør. Undersøkelser gjennomført av Ipsos for Røde Kors viser faktisk at mer enn 1 av 3 ungdom i alderen 18 – 29 år opplever ensomhet ofte eller av og til. Hver fjerde person mellom 18 og 29 oppgir at de skjuler sin egen ensomhet. Flere opplever skyldfølelse og skam forbundet med ensomhet.

Ensomhet er en følelse
Ensomhet er en følelse som ofte dukker opp når man har noe på hjertet, men ikke har noen å dele det med. Det er en følelse, og det er helt normalt å oppleve ensomhet innimellom. Det kan være fordi man mangler nettverk og er alene, eller det kan være man har mange venner, men ingen som du føler at forstår deg.

Dette betyr at ensomhet gjerne sniker seg på i øyeblikk eller perioder der man ikke opplever å bli sett eller forstått. Kanskje man nettopp har flyttet ut hjemmefra, begynt å studere i en annen by eller fått ny jobb. Kanskje man ikke lenger har så mye til felles med vennegjengen. Kanskje man synes det er vanskelig å få venner. Kanskje man ikke får være med i gjengen. Kanskje mange hører, men ingen virkelig lytter. Det kan være mange årsaker til at man føler seg ensom.

Snakk om det
I Røde Kors Ungdom er vi opptatt av at det skal være ok å snakke om ensomhet. Vi er opptatt av at man ikke også skal føle skyld og skam i forbindelse med ensomhet. Å føle på ensomhet betyr ikke at man er mislykket, det betyr ikke at man har noe å skamme seg over, og det betyr ikke at det er noe galt med deg. Alle fortjener noen!

Kanskje det er sånn at vi er redde for å snakke om ensomhet fordi vi ikke ønsker å ødelegge det perfekte glansbildet som blir portrettert av oss, eller kanskje vi er redde for andres reaksjon. Når man bærer på noe man er redd for å dele, kan dette bidra til at man blir mer ensom. Det er så viktig å snakke om det sånn at ensomhet ikke forblir et ensomt problem. Derfor ønsker vi at man begynner å snakke om det og vi i Røde Kors Ungdom starter med oss selv.

Kampanjen
Med vårens “Jeg er ENsom bryr meg”-kampanje ønsker vi i "Røde Kors Ungdom ":http://www.rodekorsungdom.noå starte praten om ensomhet, og vi inviterer unge mellom 13 og 30 inn til våre møteplasser og aktiviteter. Flere av oss har opplevd å føle oss ensomme, og vi er ikke redd for å si det. Vi ønsker også å vise at det er et felles ansvar å sørge for at alle får være med. Vi kan alle inkludere, og det behøver ikke å kreve så mye. Smil til kjente og ukjente, hils på kjente og ukjente, plukk opp telefonen og inviter på middag. Det koster så lite, og det betyr så mye. Vær ENsom bryr deg du også!

Har du noen gang tenkt på hva mobbing er?

Mobbing er en form for aggresjon som innebærer misbruk av makt. Mobbing er et fenomen som i betydelig grad påvirker den psykiske helsen til mennesker, særlig når mobbing skjer i lengre tid. Det er vanlig å dele mobbing inn i to hovedgrupper, direkte og indirekte. Direkte mobbing oppfattes som blant annet muntlig og skriftlig kommentarer av negative karakterer samt trusler, slag, spark, herjet med eller annen fysisk trakassering. Den indirekte blir utført gjennom stygge blikk, negativt kroppsspråk, og utfrysning med et underliggende ønske om å påføre mobbeofferet psykisk skade av ulike grad. Mobbing skjer overalt og er mellom både unge og eldre mennesker. Dette foregår både i barnehagene til arbeidsplassene og internett blant annet.

Hva kan mobbing foresake Det å være en del av fellesskapet er en viktig side av den psykiske helsen som er knyttet til å være integrert og ha et sosialt nettverk. Vi alle mennesker er forskjellige og har forskjellig syn. Men én ting vi har til felles er at vi har noe som kalles for “livskvalitet”. Denne livskvaliteten måles subjektiv. Altså vår opplevelse av både gode og vonde minner. Noen mennesker er rett og slett sårbare enn de andre, mens andre takler trusler og vanskelige situasjoner mer enn andre. Et godt eksempel kan være 22.07.2011 hendelsen. Hvem av medlemmene i AUF er det som forsatt trenger behandling?

Mobbing i lengre tid kan forsake at vedkommende som blir mobbet kan finne på noe alvorlig vondt med seg selv på grunn av mobbing. Mange psykologer har pasienter som lider av psykisk helse rett og slett fordi de har blitt mobbet i barndommen, eller evt. på arbeidsplassene. Ikke bare vanlig mobbing, men kanskje og heftig mobbing.

Vi mennesker er alltid i stand til å si noe fordi vi har forskjellige meninger. Men det vi noen ganger ikke er bevisste på, er at munnen jobber og snakker fortere enn det hjernen gjør. Noen ganger kan vi si noe som vi rett og slett ikke mener, eller at vi sier noe fordi vi følelsene har tatt over. For tanker er det som styrer følelser. Ord kan skade.

Ingen mennesker her i verden tåler å bli herjet med, mobbet, utfryst eller bli slått ned hver dag. Det finnes alltid en ny dag med masse nye muligheter og et nytt start. Men ikke alle gleder seg til den nye dagen og den nye muligheten, for det er blitt en vane for de fleste som blir mobbet at dem blir utsatt for negative handlinger i hverdagen deres.

20-30% av ungdommene er utsatt for psykiske plager, og noen har det så ille at de ikke tør å møte sin hverdag. “Jeg er fanget i mine negative ritualer. jeg kjemper hver dag en umulig kamp mellom meg og omgivelsen mine bare for å ikke feile og ha det godt. Men jeg er feil skapt. Alle mobber meg. Jeg blir visst aldri godt nok”. Hvordan følte du deg når du fikk vite at mange mennesker har slike tenker om seg selv pga mobbing? Vi alle mennesker er unike på hver vår måte og har ressurser som må tas i bruk.