Viser arkivet for stikkord dyrevelfer

Stemmer som ikkje er høyrt

Når eg var liten elska eg sirkus. Eg kunne omtrent dra mamma eller pappa gjennom dørene til sirkuset, eg klarte ikkje vente til å sjå dei praktfulle dyra. Når eg var liten var eg også uvisst om alt som forgikk i kulissene. Ja, eg var litt dom, men det var vel ikkje berre meg?

Debatten har vært stor dei siste åra når det gjeld elefantar og andre dyr i Sirkus. Dessverre har ikkje elefantane stemmerett i sin eigen skjebne. Dei er ikkje med på å bestemme kva som skjer med dei. Skal dei bli slipt fri? Fortsette i fangenskap og tvang til dagen dei dør, for så å bli erstatta med ein ny som lider av same skjebne? Skal det avvikles slik at når dei elefantane som nå er i sirkus dør, så er dette over?

Det er så mange som snakkar på vegne av elefantane, men når de snakkar om kvifor elefantane skulle bli i sirkus så blir dyrevelferda sjeldan brukt som et argument for! Det blir brukt økonomi, politikk, og andre merkelege argument som ikkje har noko å si for elefanten. Spørsmålet er; er livet elefanten får i Sirkus bra? Svaret på det varierer vel på kva man syns er bra. Det er nokon ting eg gjerne skulle ha gjort mot dei som stemmer FOR elefantar i Sirkus, så skulle de nok få eit anna syn på kva som er bra og ikkje bra.

Noen elefantar har tatt i bruk stemmeretten sin, men vi fortsetter å lukke øyrene for dei. Det dei seiar har ikkje nokon verknad på politikken. Elefantane rømmer, og setter liv i faresona. Til og med da vil ikkje landbruksministeren innrømme at nok er nok! Eg som trudde han berre hata dyr, men han lik visst ikkje menneskjer heller.

Det er viktig for oss som har ein stemmerett å bruke den, og vi må bruke den for dei som ikkje har noen muligheit til å bruke sin. Vi må forsvare de som ikkje har nokon makt. Ikkje berre elefantane, og ikkje berre dyr.