Kampsaker

Kampsaker er debatter der alle til enhver tid kan skilte sitt standpunkt. La dine gnistrende argumenter inspirere motparten til å skifte side!
 • 2 for 0 mot

  «Sikre framtida til elevane, nei til å bruke millionar på bru!»

  «I Strand kommune har dei rødgrøne i kommunestyret vedteke å bruke 8 millionar på å byggje ei bru til Jørpelandsholmen. Denne brua ser fleirtallet ikkje poenget med, og pengane burde gå til å få orden på skulane i kommunen. Både på Jørpeland og Tau forventar ein stor folkevekst i framtida, men skulane held på å falle saman. Difor kan ein ikkje bruke 8 millionar på ei bru …»
 • 1 for 0 mot

  «Har du noen gang tenkt på hva mobbing er?»

  «Har du noen gang tenkt på hva mobbing er? Mobbing er en form for aggresjon som innebærer misbruk av makt. Mobbing er et fenomen som i betydelig grad påvirker den psykiske helsen til mennesker, særlig når mobbing skjer i lengre tid. Det er vanlig å dele mobbing inn i to hovedgrupper, direkte og indirekte. Direkte mobbing oppfattes som blant annet muntlig og skriftlig kommentarer av negative karakte…»
 • 10 for 1 mot

  «Ja til nynorske pengar!»

  «Nestleiar i Noregs Mållag, Jens Kihl, tek til orde for å få fleire myntar og setlar på nynorsk. http://www.dagsavisen.no/innenriks/article507184.ece Kva meiner du?»
 • 2 for 0 mot

  «Treng me fleire unge i kommunestyra?»

  «Talet på kommunestyrerepresentantar under 25 år gjekk ned ved sist val. Kring 2 prosent av alle representantane er under 25 år i dag. Er det på tide å få fleire unge på sikre plassar på nominasjonslistene?»
 • 4 for 4 mot

  «Stemmerett for 16-åringar»

  «Ved kommunevalet i 2011 vil 16- og 17-åringane i 20 kommunar også få stemma. Bør dette gjelda resten av landet også?»